Vad jag har skrivit, ska självklart tolkas efter konsekvens och sanning. Men
innan jag skriver ned någonting alls, läser jag på en massa information om
ämnet, för min målsättning är inte att lura Er läsare, tvärtom att stimulera era geniknölar att tänka efter. Att fundera på varför vi trots all vetenskap och beprövad sanning, fortfarande ställs inför nya och oftast svårför-ståeliga sjukdomar. Med hjälp av den moderna vetenskapen borde vi kunna förklara de flesta sjukdomar, hur komplicerade de än må vara. En stor fråga är varför barn överhuvud taget får cancer, barn som ska vara fullständigt friska vid födelsen. Men de är de bevisligen inte. Miljögifter och annat kemiskt sattyg kan självklart äventyra utvecklingen i moderlivet. Störningar som aldrig kan hämtas igen i utvecklingsfasen av ett barn.Det logiska borde vara att fråga sig vad utsätter mamman sin kropp för i närmiljön som kan ha en skadande effekt på utvecklingen. Dit räknas tyvärr inte den mentala kraften som kan tolka händelser traumatiskt utan att någon uppvisar förståelse för fenomenet. Man tittar endast på synliga symtom!

Intresserad? Klicka här!

https://cnmmassage.se/?attachment_id=3360