I Sverige är drygt hälften av medborgarna överviktiga och därav dryga 20 % feta! Det kallas populärt för ”Fetmaepidemi” men borde heta ”Pandemi”,
eftersom det drabbar globalt. Men detta är inte så noga, vi förstår ändå!
Naturfolk som har blivit välsignade med den västerländska kulturen och aldrig tidigare haft liknande problem, har tagit ordentligt med stryk och förkroppsligar det ”Metabola syndromet´s” alla delar in absurdum. Detta syndrom är sammansatt av bl annat fetma, diabetes, obalanser i fett och sockeromsättningen, högt blodtryck, hjärt/kärlproblem, proteinläckage i urin, magtarmsjukomar, sköldkörtelproblem och numera även demens-sjukdomar – kallas även den västerländska sjukan. För att förstå alla dessa sjukdomar behöver vi börja med en genomgång av hunger och mättnad – hur det ska fungera eller hur det är tänkt mellan Orexin, Grehlin och Leptin.

Nyfiken? Läs mera här:

https://cnmmassage.se/?attachment_id=2766