Civilisationssjukdomar sammanfattas under rubriken ”Det Metabola Syndromet”. Övervikt och fetma leder till sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, läckage av blodproteiner i urinen, förändrade blodfetter och därmed hjärt/kärlsjukdomar. Hela paletten av sjukdomar som kräver livslång medicinering. Min fråga till klienter med mångårig medicinering av olika tillstånd är generellt: hur länge har du ätit pillren och har detta hjälpt dig att uppnå en bättre hälsa? Har du ifrågasatt medicineringen hos din doktor, om läget inte förbättrats? Standardsvaret brukar vara att medicineringen är livslång. Man medicinerar mätvärden utan att någonsin ta reda på bakomliggande orsaker – en gyllene mjölkkossa för läkemedelsföretagen, utan nämnvärd förbättring för klienten. Bruk (läs missbruk) av mediciner brukar vanligtvis leda till okontrollerad viktuppgång, i vissa fall kan viktuppgång förhindras. Ställ krav på din läkare!

Klicka här för mera info: Metabola syndromet, 8, 15