Utan att ha blivit undersökt, hamnade jag i ovannämnd riskgrupp med allt vad det innebär. Jag är inte välkommen någonstans – inte i affären, inte som resenär på bussen eller tåget och framför allt inte inom sjukvården. Där klassas man som persona non grata! Skulle jag vara skröplig och multisjuk eller vara gäst på ett äldreboende betraktar man mig som pestsmittad! I alla fall så upplever många sjuttioplussare livet i coronakarantän som meningslöst och övergivet. Ensamheten har givetvis ett pris när man är utsatt!