Intensiv forskning pågår för att förstå SARScov2´s förmåga att infektera så gott som de flesta inre organ. För att kunna infektera celler använder virus spikproteiner, som på samma sätt som en nyckel i ett nyckelhål bara kan binda till vissa celler hos värden. Tidigare studier har visat att corona-viruset endast kan infektera celler där generna ACE2 och TMPRSS uttrycks. Dessa är enzymer som är fästa vid ytterytan (cellmembranen) av celler i lungorna, artärerna, hjärtat, njuren och tarmen.

Är du intresserad, klicka här: https://cnmmassage.se/?attachment_id=1214