Interaktioner mellan mediciner och födoämnen

Se dagens brev som ett komplement till kommande föredrag om interaktioner mellan
mediciner och födoämnen. Vi ska titta närmare på vad som händer i vårt matsmältningssystem,
när man intar magsyradämpande medel under en längre tidsperiod.
Nutidens läkare har en förkärlek att behandla uppenbara symtom, i detta fall sura
uppstötningar och påverkan av magsyran på strupe, mage och tolvfingertarm. Det
faktum att man har något problem, räcker för att ställa en diagnos och därmed medicinera
symtom efter fastställda mallar. Förskrivning av det modernaste medlet är
självklart! Anledningen till nämnda problem är höljda i dunklet!

Läs mera här: Interaktioner medicinerfödoämnen