Home » Kurser »

 
 

TFT – tankefältsträning

 

En terapeut som arbetar på den komplementärmedicinska sidan, har som regel en grundläggande inställning att hjälpa andra människor. Men även den bästa av alla terapiformer måste inse sin begränsning. Därför har vi integrerat ”Tankefältsträning” dels i våra egna behandlingar, likaså i vårt utbildningsprogram. Den intressanta behandlingsformen passar utmärkt som komplement till vilken annan terapi som helst – ́betydelsen av mentala traumans inverkan på den fysiska kroppen kan inte nog betonas. Du kan praktiskt taget inte skada, men behöver träna mycket!

Kortkursen ”tankefältsträning” är framtagen som en introduktion i TFT, EFT, KMT och även KBT (skolmedicinens variant). Den grundläggande tanken bakom TFT är att kroppens energisystem (meridiansystem) utgör ett grundläggande kontrollsystem för känslomässiga reaktioner. Med hjälp av en särskild utvecklad teknik är det möjligt att med datorbaserad utvärdering, påvisa störningar i organsystem eller hela kroppen. Tekniken ger också information om hur kostens sammansättning påverkar kroppens funktioner ur energisynvinkel.

Tankefält eller tankemönster utgör som regel det vi kallar för det kulturella arvet. En individ kan präglas av traumatiska upplevelser på ett sådant sätt att tankespåret leder till negativa reaktioner senare i livet, om och när den överensstämmer med individens inre disposition. Med andra ord, det som orsakar våra sjukdomar är inte ”hur vi har det”, utan ”hur vi tar det!”

Vem vänder sig kursen till?

Generellt sett kan alla människor tillgodogöra sig innehållet i materialet. Det kan röra sig om någon som har för avsikt att behandla familjemedlemmar eller redan aktiva terapeuter med behov av vidgade vyer för sin behandlingsform. Ett grundläggande kvalificeringskrav är en avslutad gymnasieutbildning. Personer med kännedom om människans anatomi har givetvis lättare att tillgodogöra sig utbildningen. Alternativt kan vi tillhandhålla kompendier som tillför dessa kunskaper avseende skelett och muskulatur.

Kursmaterial

Kursen bygger på innehållet i två kompendier.

Människans nervsystem

Del 1 är således en sammanfattning av grundläggande funktioner av människans nervsystem. CNS, PNS och det autonoma nervsystemet.

TFT, förståelse och praktik

Del 2 omfattar en minutiös genomgång av behandlingsarbete med TFT. Eftersom man aldrig blir fullärd, fortsätter du att lära av dina klienter och deras hälsoproblem.

Övning ger färdighet! Din primära uppgift är att coacha din klient!

Elev med behov av anatomiska kompletteringar (muskulatur, skelett) kan framföra detta vid anmälan till kursen. Du får då tillgång till dessa kompendier utan kostnad.

Instuderingstid

Beräkna en tidsåtgång av minst 4 veckors heltidsstudier, för att tillgodogöra dig den teoretiska delen på ett adekvat sätt. Den praktiska träningen kommer att fortsätta även efter avslutade studier – du blir aldrig fullärd, behandlingar skiljer sig avsevärt från klient till klient.

Praktisk instudering

Du har tillgång till instuderingsfrågor i varje kompendie eller öppen tid för test på studiehemsidan. När du sedan känner att du behärskar materialet, kan du anmäla dig för tentamen på cnmmassage@gmail.com.

Tentamen

Eleven avlägger ett tentamensprov på nätet. Provet består av 50 frågor, varav 65 % måste vara rätt besvarade, för godkänt resultat, det enda betyget som ges. Eleven erhåller sedan ett diplom med uppgift om beräknade instuderingstider, genomgånget material och praktiska övningar.

Eventuell omtenta kan tidigast göras 2 veckor efter ett missat prov.

Den praktiska träningen verifieras medels fem ifyllda anamnesblanketter som skickas till CNM-massage Trollhättan.

Beställ prospekt här