Home » Kurser »

 
 

Fotzonterapi

 

En terapeut som arbetar på den komplementärmedicinska sidan, har som regel en grundläggande inställning att hjälpa andra människor. Men även den bästa av alla terapiformer måste inse sin begränsning. Därför har vi integrerat ”Fotzonterapi” dels i våra egna behandlingar, likaså i vårt utbildningsprogram. Den intressanta behandlingsformen passar utmärkt som komplement till vilken annan terapi som helst – i förebyggande syfte och som obehags- och smärtlindring. Du kan praktiskt taget inte skada, men behöver träna mycket!

Kortkursen ”fotzonterapi” är framtagen som en introduktion i TCM, den kinesiska läkekonsten och dels som ett komplement till manuella terapier. Vi har försökt att formulera komplicerade händelser på ett lättfattligt och förståeligt sätt, även för personer utan särskilda förkunskaper. Praktiska anvisningar är hämtade ur boken ”Reflexologi & Meridianteori, Inge Dougans” samt ”Zonterapi – Tryck dig frisk” med Lis Andersen. Du ska inte tro att du med hjälp av teoretisk inläsning blir en fullfjädrad zonterapeut, det låter sig inte göras. Däremot genomsyras hela utbildningen av att du behöver träna, träna och åter träna.

Då zonterapi i princip inte kan skada, kan du genast börja arbeta med dina patienter eller nära och kära. För egen del använder jag sekvenser mestadels för att diagnosticera obalanser som kroppen redan talat om på annat sätt. Ett bra sätt till praktisk inövning av zoner är att bearbeta ett litet område hos alla kunder samma dag. Med tiden uppmärksammar du ömma områden hos dina klienter och åtgärdar problemen på lämpligt sätt. Utbildningssteget är en bra början för intresserade personer att fördjupa sig i energiterapier.

Vem vänder sig kursen till?

Generellt sett kan alla människor tillgodogöra sig innehållet i materialet. Det kan röra sig om någon som har för avsikt att behandla familjemedlemmar eller redan aktiva terapeuter med behov av vidgade vyer för sin behandlingsform. Ett grundläggande kvalificeringskrav är en avslutad gymnasieutbildning. Personer med kännedom om människans anatomi har givetvis lättare att tillgodogöra sig utbildningen. Alternativt kan vi tillhandhålla kompendier som tillför dessa kunskaper avseende skelett och muskulatur.

Kursmaterial

Kursen bygger på innehållet i två kompendier.

TCM – traditional chinese medicine

Del 1 är således en sammanfattning av kinesisk meridianlära med beskrivning av sambanden med Reflexologi/zonterapi. God kunskap om den teoretiska bakgrunden är en förutsättning för förståelse av och senare behandling med Zonterapi.

Praktiskt arbete med Zonterapi

Del 2 omfattar en minutiös genomgång av behandlingsarbete med Zonterapi.
Eftersom man aldrig blir fullärd, fortsätter du att lära av dina klienter och deras hälsoproblem. Övning ger färdighet!

Elev med behov av anatomiska kompletteringar (muskulatur, skelett) kan framföra detta vid anmälan till kursen. Du får då tillgång till dessa kompendier utan kostnad.

Instuderingstid

Beräkna en tidsåtgång av minst 4 veckors heltidsstudier, för att tillgodogöra dig den teoretiska delen på ett adekvat sätt. Den praktiska träningen kommer att fortsätta även efter avslutade studier – du blir aldrig fullärd, behandlingar skiljer sig avsevärt från klient till klient.

Praktisk instudering

Du har tillgång till instuderingsfrågor i varje kompendie eller öppen tid för test på studiehemsidan. När du sedan känner att du behärskar materialet, kan du anmäla dig för tentamen på cnmmassage@gmail.com.

Tentamen

Eleven avlägger ett tentamensprov på nätet. Provet består av 50 frågor, varav 65 % måste vara rätt besvarade, för godkänt resultat, det enda betyget som ges. Eleven erhåller sedan ett diplom med uppgift om beräknade instuderingstider, genomgånget material och praktiska övningar.

Eventuell omtenta kan tidigast göras 2 veckor efter ett missat prov.

Den praktiska träningen verifieras medels fem ifyllda anamnesblanketter som skickas till CNM-massage Trollhättan.

Beställ prospekt här