Home » Kurser »

 
 

Akupressur

 

En terapeut som arbetar på den komplementärmedicinska sidan, har som regel en grundläggande inställning att hjälpa andra människor. Men även den bästa av alla terapiformer måste inse sin begränsning. Därför har vi integrerat ”Akupressur” dels i våra egna behandlingar, likaså i vårt utbildningsprogram. Den urgamla behandlingsformen passar utmärkt som komplement till vilken annan terapi som helst – i förebyggande syfte och som obehags- och smärtlindring. Du kan praktiskt taget inte skada, men behöver träna mycket!

Kortkursen ”Akupressur” är framtagen som en introduktion i TCM, den kinesiska läkekonsten och dels som ett komplement till manuella terapier. Vi har försökt att formulera komplicerade händelser på ett lättfattligt och förståeligt sätt, även för personer utan särskilda förkunskaper. Praktiska anvisningar är hämtade ur boken ”Akupressur – förebygg, lindra, bota”, en bok som tyvärr inte finns att köpa längre. Efter fruktlösa efterforskningar, beslöt vi att föra bokens budskap vidare till intresserade personer i form av föreliggande kompendier. Du ska inte tro att du med hjälp av teoretisk inläsning blir en fullfjädrad akupressör, det låter sig inte göras. Däremot genomsyras hela utbildningen av att du behöver träna, träna och åter träna. Då akupressur i princip inte kan skada, kan du genast börja arbeta med dina patienter eller nära och kära. För egen del använder jag sekvenser mestadels för att lindra akut smärta eller dämpa obehag av allehanda karaktär. Vanligast är smärtproblem i rygg, axlar, nacke, armar och ben. För klientens hemmabruk skriver jag ut en kopia av den sekvensen som med fördel kan användas i vardagen, när problemen återkommer. Energitillstånd som huvudvärk och ischias, kan behandlas med stor framgång.

Vem vänder sig kursen till?

Generellt sett kan alla människor tillgodogöra sig innehållet i materialet. Det kan röra sig om någon som har för avsikt att behandla familjemedlemmar eller redan aktiva terapeuter med behov av vidgade vyer för sin behandlingsform. Ett grundläggande kvalificeringskrav är en avslutad gymnasieutbildning. Personer med kännedom om människans anatomi har givetvis lättare att tillgodogöra sig utbildningen. Alternativt kan vi tillhandhålla kompendier som tillför dessa kunskaper avseende skelett och muskulatur.

Kursmaterial

Kursen bygger på innehållet i två kompendier.

TCM – traditional chinese medicine

Del 1 är således en sammanfattning av kinesisk meridianlära med beskrivning av tillvägagångssättet och praktiska anvisningar för arbetet. God kunskap om den teoretiska bakgrunden till TCM är en förutsättning för förståelse av och senare behandling med Akupressur.

Akupressur – förebygg, lindra, bota

Del 2 omfattar sammansatta punktsekvenser som underlag för det praktiska arbetet. En särskild punktguide i anslutning till del 2, ligger till grund för inlärning och träning av punktlokaliseringen.

Elev med behov av anatomiska kompletteringar (muskulatur, skelett) kan framföra detta vid anmälan till kursen. Du får då tillgång till dessa kompendier utan kostnad.

Instuderingstid

Beräkna en tidsåtgång av minst 4 veckors heltidsstudier, för att tillgodogöra dig den teoretiska delen på ett adekvat sätt. Den praktiska träningen kommer att fortsätta även efter avslutade studier – du blir aldrig fullärd, behandlingar skiljer sig avsevärt från klient till klient – du växer med varje behandling!

Praktisk instudering

Du har tillgång till instuderingsfrågor i varje kompendie eller öppen tid för test på studiehemsidan. När du sedan känner att du behärskar materialet, kan du anmäla dig för tentamen på cnmmassage@gmail.com.

Tentamen

Eleven avlägger ett tentamensprov på nätet. Provet består av 50 frågor, varav 65 % måste vara rätt besvarade, för godkänt resultat, det enda betyget som ges. Eleven erhåller sedan ett diplom med uppgift om beräknade instuderingstider, genomgånget material och praktiska övningar.

Eventuell omtenta kan tidigast göras 2 veckor efter ett missat prov.

Den praktiska träningen verifieras medels fem ifyllda anamnesblanketter till CNM-massage Trollhättan.

Beställ prospekt här