Home » Blogg » Klimatfrågan ur ett annat perspektiv

 
 

Klimatfrågan ur ett annat perspektiv

 
 

Föreliggande brev ska handla om atmosfären, hur klimatet fungerar och hur det påverkas av växthusgaser. Genomgången ska ge en förståelse för funktionen hos det system som vi påverkar, men också visa på svårig-heterna att dra säkra slutsatser om vilka effekter som utsläpp av växt-husgaser kan ge. Det ska också handla om vad som påverkar in- och utstrålning av solenergi, låg- och högtryck, varför vindarna blåser som de gör och växthuseffektens mysterier. Icke att förglömma – hur jordens värmebalans upprätthålls eller förändras. Likaså ska vi titta på de kosmiska omständigheterna som påverkar vårt klimat på lång sikt. Kunskaper vi behöver för att nyansera klimatdebatten

 

Inga kommentarer

Bli den förste att kommentera.

Kommentera