Ingen förstår sig på alla interaktioner

Det kostar enormt med pengar att tillhandahålla dagens ”sjukvård” och mantrat ”ingen ska tjäna på sjuka människor” upprepas så gott som dagligen. Eftersom pengar inte luktar, kan läkemedelsföre-tagen ogenerat utnyttja den ”sjuka marknaden” till sin fulla potential. Vaccin är t ex ett läkemedel som staten tar det fulla ansvaret för, ifall någonting går snett. Och det gjorde det självklart under tiden man haussade upp konsekvenserna av fågel- och svininfluensan – det var en pandemi och målades upp som människans värsta hot. Med facit på hand, fick vi kanske 500 fall av Narkolepsi, en skada som är irreparabel i hjärnan. Turligt nog kunde detta hänföras statistiskt sett till vaccinationen, då fallen inträffade under en mycket begränsad tid. Det gav utslag i statistiken, vilket vanligtvis sällan sker då vaccinationstillfällena normalt sett är utspridda under hela året. 

 

Läs vidare på 2019.2 åderförkalkning