Det mänskliga styrsystemet

Reglersystemet i vår kropp består av nervsystemen, immunförsvaret och hormon-systemet. Dessa tre utgör en fysiologisk enhet som guidar oss genom livet och har hela tiden vår överlevnad som prio ett! Slutsatsen måste bli att så länge systemen inte är skadade, kan homeostas (balans) upprätthållas i kroppen. Systemet kan också tillgodogöra sig all nedärvd information och kombinera denna med den egna erfarenheten och just nu upplevda sinnesintryck. Allt detta ligger till grund för adekvata beslut med målsättning att skydda kroppen. Annat blir det när någon av komponenterna är skadad. Slutsatserna blir inte lika distinkta och målinriktade, utan blir mera valhänta och odefinierbara på grund av felfunktionerna. Uppkomna symtom behandlas med dämpande, fördröjande mediciner som inte alls kan leda till bot utan ganska ofta till multisjukdomars återkommande problematik – fler och fler sjukhusbesök.

Läs mera här En viktig hälsoaspekt