De flesta av våra hälsoproblem skapar vi helt och hållet själva, genom att inte förstå kroppens förutsättningar för normal funktion. Vi utgår ifrån att kroppen fungerar och reagerar inte förrän det är nödvändigt – smärta och obehag samt funktionsförsämringar ger sig tillkänna. I ett sådant läge vill man snabbast möjligt bli kvitt obalanserna utan att själv anstränga sig det minsta. När man betänker att det tar kroppen minst 10 – 15 år att symtom-sätta, blir det ännu svårare att relatera uppkomna problem till egen misskötsel. Det logiska skulle ju vara att vända hela livet 180 grader och därmed ge kroppen den hjälpen den behöver för att återkomma! Bot kommer ur det man undviker att stoppa i sig!

Läs vidare här!

Nyhetsbrev 8 18 höst 2