En förberedande genomgång för den vetgirige

Hela din ämnesomsättning fungerar fortfarande så som den gjorde på
stenåldern! Den långsamma utvandringen från Afrika under de senaste 200
tusen åren har präglat oss på lokala förhållanden som tillgänglig föda och
klimat. Dessutom laborerar naturen med oss genom individuella uppsätt-ningar av receptorer för varierande hormoner och signalämnen, på cellnivå,
kallad polymorfism. Reaktioner på upplevelser och deras tolkningar blir
därför mycket varierande på ett individuellt plan. En viss person är mycket
känslig för en upplevelse, en annan blir knappast berört men reagerar starkt
på någon annan händelse.Släktets fortbestånd tryggas genom urval av de för
tillfället bäst lämpade individerna.

Bra att känna till – klicka här!

Nyhetsbrev 7.18, förberedande fakta