Kroppsreaktioner på belastningar
Utifrån förutsättningarna reagerar styrsystemet alltid på rätt sätt. Det låter onekligen
underligt, eftersom dessa reaktioner kan utlösa smärta, funktionsstörningar eller tom
livshotande tillstånd. Det faktum att vi enskilda individer inte alltid förstår vad som
menas med olika åtgärder, betyder inte att styrsystemets reaktioner är fel! Detta
system är programmerat att styra åtgärder för individens överlevnad. I alla fall på kort
sikt. På lång sikt kan det tom betyda släktets fortbestånd, men det är inte lika lätt att
ta till sig!
Ett exempel kan vara att man promenerar i skogen på en okänd stig. Stigen känns
jämn och lätt att promenera på. Plötsligt hamnar man på ett avsnitt som är stenigt,
ojämt och full av framträdande rötter. Nu träder skyddet in som ska förhindra att du
ramlar eller bryter dig. Du blir väldigt försiktig och kollar noga var du sätter fötterna.
Organismen har varit med om oväntade skador på grund av oaktsamhet i sådana
situationer och ser till att du är skärpt i sinnet, för att undvika trampa fel. När du väl
passerat stället med ojämnheter, kan kroppen slappna av och du vandrar vidare som
om inget har hänt.
Det som händer är att det undermedvetna ……

Nyfiken? Läs här! Nyhetsbrev 2.18. fiskar..