Källsortera

Inlägget handlat om att källsortera, förebygga och må bra! Vår moderna livsstil är den största anledningen till ohälsa. Även inom s k vetenskapliga kretsar börjar man förstå, lite motvilligt, att allt man stoppar i sig och allt man gör eller inte gör, har ett avgörande inflytande på vårt välmående.

Konsumentmakt är att inte köpa det som inte är bra! Skulle vi vara konsekventa vid våra inköp och verkligen källsortera, sanerar vi det industriella livsmedelsutbudet inom ett halvår. Debatten pågår om produktionsmetoder, ensidig gödsling, långa transporter, långa lagringstider, processkemikalier vid livsmedelstillverkning, höga temperaturer, tillsatser och annan kosmetika, likaså andra icke matvänliga hanteringar och behandlingsmetoder. Slutprodukten är inte människovänlig föda!

Läs mera Källsortera-förebygg-må bra