Home » Hälsa » Att leva utan sjukdom!

 
 

Att leva utan sjukdom!

 
 
”En stor del av mänskligheten, särskilt den västerländska delen, har avlägsnat
sig långt från ett naturligt levnadssätt och genom en felaktig livsinställning
utsatt sig för hotfulla sjukdomar”. Så uttalar sig Maria Treben i sin bok ”Hälsa ur
guds apotek”. För den vetgirige – boken har ISBN 3 85068 182 3 – kan studier av
hennes tankar varmt rekommenderas. I stora drag kan konstateras att naturen inne-
håller allt för att hålla oss friska, lindra eller till och med bota åkommor. Ett ansvarsfullt
intag av dessa naturmedel ger heller inga biverkningar. Vad hindrar oss att leva närmare naturen?

 Mera info här: Att leva utan sjukdom

 

Inga kommentarer

Bli den förste att kommentera.

Kommentera