”Trädet kan kännas igen på sina frukter”

Trädets frukter kan ligga till grund för en säker bestämning av art och växtmiljö. Att med säkerhet slå fast trötthetssyndromets orsaker ter sig ovillkorligen mycket osäkrare! Närmast omöjligt , då många olika förutsättningar och förvärvade skador kan äventyra en adekvat diagnos. Som tidigare beskrivet, består en diagnos av tre viktiga delar – din sjukdomshistoria, kliniska fynd och en prognos att ta sig ur problematiken. För att skingra lite av mystiken kring ett kroniskt trötthetssyndrom, ska vi gå igenom några viktiga kriterier för att förstå obalansen – skade- och läkefasens inverkan på hälsan.

Läs här: Thyreoidea, binjurar, trötthet