Home » Uncategorized » Efterlyst – mera nyanserad forskning

 
 

Efterlyst – mera nyanserad forskning

 
 

Thomas Kuhn (1922-1996) var en vetenskapsfilosof som myntat begreppet ”paradigm”. Han menade att vetenskapliga teorier även måste ses ur ett psykologiskt och samhälleligt perspektiv. Han framhöll speciellt att äldre vetenskapsmän sällan accepterar nya tankegångar, trots att de stöds av övertygande bevisning. Därför talade han om ett rådande synsätt som ett paradigm, där gamla och förlegade teorier inte överges, eftersom de gamla professorerna byggt hela sin makt på dessa. När sedan nya teorier som bättre förklarar verkligheten, får övertaget, sker detta oftast på ett brådstörtade, revolutionärt sätt. Detta skifte sker först efter det att abnorma händelser fått en sådan omfattning att ett förändrat synsätt tvingas fram.

Historien är laddad med händelser, där viss ny kunskap betraktades med blida ögon och ledde till osannolika paradoxer. Låt mig bara nämna den katolska kyrkan. När Galileos beräkningar visade att jorden kretsade kring solen, i stället för tvärtom, tvingades han till avbön, då hans påståenden ansågs som ett hot mot människornas bibeltro. På den tiden hade kyrkan en enorm världslig makt, byggt på föråldrade sanningar……..

Läs gärna mera på: Energimedicn brev 7

 

Inga kommentarer

Bli den förste att kommentera.

Kommentera